Laboratoria badawcze działające w systemie zintegrowanym

Dokumety ogólne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Laboratoriami Badawczymi ZUT (ZSZLB ZUT). Wydanie 2.                                                    

Dokumenty szczegółowe dotyczące laboratoriów działających w ZSZLB: ich Księgi Jakości część2 oraz procedury i instrukcje techniczne znajdują się w tych laboratoriach